Poručite rad koji pišemo specijalno za za Vas!

Specijalizovani smo za pisanje radova iz oblasti humanističkih nauka, umetnosti, teorije kulture i žurnalizma.

Diplomski, master, seminarski, maturski... Kakav god rad da vam je potreban, naši stručnjaci ga pišu za vas, uz korišćenje najrelevantnije domaće i inostrane literature. Svi naši radovi uključuju odgovarajući naučni aparat i metodologiju primerenu nivou naručene vrste rada.

Mi ne prodajemo gotove, već napisane, generičke radove, kakvi se za sitan novac mogu kupiti na drugim sajtovima i koji su bezmalo bezvredni. Izrađujemo rad "od nule", po Vašoj specifikaciji i zahtevima. Pružamo Vam kvalitetne unikatne radove – koji u potpunosti prolaze sve provere na plagijarizam – uz strogo poštovanje rokova.

Naručite rad već danas pomoću formulara dole!

Kad primimo porudžbinu kontaktiraćemo Vas u najkraćem roku i obavestiti o ceni rada, načinu plaćanja i svim ostalim relevantnim informacijama. Zbog toga je obavezno da u formular unesete svoju e-mail adresu, a poželjno je da unesete i svoj broj telefona.

Ako imate problem sa popunjavanjem formulara možete, niže na ovom sajtu, pogledati video uputstvo za popunjavanje. Obavezno pogledajte i FAQ - Odgovore na najčešća pitanja. Prva uplata za naručeni rad smatra se vašim pristankom na sve uslove izrade rada koji su navedeni na toj strani.

Za sve informacije možete nam pisati na e-mail:

ili nas pozvati na telefon: 064/180-17-35

Formular za naručivanje rada

Video-uputstvo za popunjavanje formulara

FAQ - Odgovori na najčešća pitanja

 1. Da li prodajete gotove tipske radove?

 2. Zašto nemate u ponudi jeftine već gotove radove, a drugi ih imaju?

 3. Da li radovi koji se od vas naruče prolaze proveru na plagijarizam?

 4. Da li rad koji naručim od vas pripada isključivo meni?

 5. Da li je diskrecija zagarantovana?

 6. Da li je naručivanje rada u suprotnosti sa zakonom?

 7. Koja je cena radova koje pišete?

 8. Da li se rad plaća unapred?

 9. Šta u praksi znači to da "od ažurnosti uplata zavisi i dinamika izrade rada"?

 10. Postoje li izuzeci u vezi sa isporukom rada?

 11. Ako plaćam na rate kako da znam da pisanje rada napreduje?

 12. Kakve izmene mogu da tražim tokom izrade?

 13. Šta je implicitna promena specifikacije?

 14. Šta ako naknadno tražim promenu roka izrade?

 15. Na koji način mogu da vam uplatim novac?

 16. U kom obliku ćete mi dostaviti rad?

 17. Da li možete napisati rad na apsolutno svaku temu iz oblasti koje pokrivate?

Idi na početak sajta ↑


1. Da li prodajete gotove tipske radove?
Ne. Svi naši radovi su u potpunosti originalni i pisani su isključivo za naručioca od strane eksperata, uz korišćenje najrelevantnije domaće i inostrane literature. Svi naši radovi pisani su uz korišćenje odgovarajućeg naučnog aparata i metodologijom koja je primerena nivou naručene vrste rada.

Idi na pitanja

2. Zašto nemate u ponudi jeftine već gotove radove, a drugi ih imaju?
Zato što su takvi radovi najobičnija prevara i ne prolaze ni najelementarniju proveru na plagijarizam. Prijavljivanjem takvog rada kao sopstvenog izlažete se riziku ne samo da vam rad bude odbijen, već i da budete strogo kažnjeni od strane vaše obrazovne institucije.

Idi na pitanja

3. Da li radovi koji se od vas naruče prolaze proveru na plagijarizam?
Da, radovi koje mi pišemo prolaze u potpunosti i najrigoroznije provere na plagijarizam.

Idi na pitanja

4. Da li rad koji naručim od vas pripada isključivo meni?
Da, sva prava na rad pripadaju isključivo vama i s naše strane vaš rad ni u kom slučaju neće biti dostavljen trećim licima.

Idi na pitanja

5. Da li je diskrecija zagarantovana?
Apsolutno. Mi, čak, ne moramo ni znati vaš identitet, niti nas to zanima. Sva komunikacija se obavlja uz poštovanje anonimnosti, putem e-maila ili mobilnog telefona. Mada nije neophodno, od pomoći nam je ako znamo o kojoj se obrazovnoj instituciji radi. Ali, u svakom slučaju, ni jedan lični podatak koji nam saopštite neće biti otkriven trećim licima i ostaje profesionalna i poslovna tajna.

Idi na pitanja

6. Da li je naručivanje rada u suprotnosti sa zakonom?
Ne, jer vi, u stvari, i ne naručujete rad, već naše stručno mentorstvo, koje uključuje izbor relevantne literature i citata i predlog kako bi rad, po našem mišljenju, trebalo da izgleda u finalizovanom obliku. Hoćete li vi rad koji vam pošaljemo menjati u manjem ili većem obimu, ili ćete ga predati u obliku u kome smo ga napisali, isključivo je na vama i mi se u vašu odluku ni na koji način ne mešamo.

Idi na pitanja

7. Koja je cena radova koje pišete?
Cena zavisi od niza činilaca: vrste rada (maturski, seminarski, diplomski...), broja stranica, oblasti, teme i roka izrade. Popunite formular na našem sajtu i mi ćemo vas u najkraćem roku kontaktirati i obavestiti vas o ceni rada.

Idi na pitanja

8. Da li se rad plaća unapred?
Uobičajeno je da se manji radovi (npr. maturski) plaćaju unapred, ili u dve rate. Posle uplate prve polovine cene mi otpočinjemo sa radom, a kada uplatite drugu polovinu šaljemo vam finalnu verziju rada. Veći radovi se mogu plaćati u više rata, po uplati prve rate otpočinjemo rad, dostavljamo vam deo koji ste platili i, potom, nastavljamo sa radom onom dinamikom kojom pristižu vaše dalje uplate. Tek kada uplatite kompletnu sumu dobijate finalnu verziju rada. Imajte u vidu da od ažurnosti uplata zavisi i dinamika izrade rada pa zato vodite računa da uplate stižu na vreme.

Idi na pitanja

9. Šta u praksi znači to da "od ažurnosti uplata zavisi i dinamika izrade rada"?
To znači da vam garantujemo samo to da ćete dobiti onoliko teksta koliko ste platili. Ako ste uplatili 10% ukupno dogovorene sume, dobićete 10% ukupno dogovorenog obima teksta. Ako sledeći put uplatite još 25% ukupno dogovorene sume, dobićete još 25% ukupno dogovorenog obima teksta. Dakle, ne očekujte da ćete, u bilo kom obliku, dobiti više teksta nego što ste platili.

Idi na pitanja

10. Postoje li izuzeci u vezi sa isporukom rada?
Izuzetno, ako zbog rokova, ili iz nekog drugog – po našoj diskrecionoj proceni opravdanog razloga – smatramo da treba da vam isporučimo rad, ili deo rada, pre nego što ste uplatili kompletnu sumu, dobićete draft verziju sa žigom, te bez fusnota i spiska literature. Imajte u vidu da je, po pravilu, reč o situacijama kada je već plaćen najveći deo ukupno dogovorene sume. Ne možete očekivati da ćete uplatom nekog malog dela sume dobiti draft 50% ili 100% rada.

Idi na pitanja

11. Ako plaćam na rate kako da znam da pisanje rada napreduje?
Po svakoj uplati mi vam šaljemo draft verziju do tog roka završenih delova rada. Nama je, štaviše, potrebno da tokom izrade rada imate uvid u proces izrade i blagovremeno nam upućujete eventualne primedbe i sugestije. Kompletnu verziju rada (sa fusnotama i spiskom literature) vam šaljemo po uplati cele sume, odnosno po uplati poslednje rate.

Idi na pitanja

12. Kakve izmene mogu da tražim tokom izrade?
Sve primedbe i sugestije u okviru specifikacije naručenog rada spadaju u deo uobičajenog procesa pisanja rada. Ali, ako naknadno menjate samu specifikaciju naručenog rada (npr. dodavanje poglavlja, suštinska promena koncepcije poglavlja...) to će značiti, kako uvećanje cene izrade, tako i produženje roka izrade, obično u procentu koji odgovara obimu dodatnog rada potrebnog za ispunjenje nove specifikacije. Pošto izmena prethodno dogovorene specifikacije faktički znači novi dogovor, to nam daje i pravo da odustanemo od dalje izrade rada ako procenimo da nam promenjena specifikacija iz ma kog razloga ne odgovara. Kako biste izbegli eventualne neugodnosti zbog naknadne promene specifikacije naručenog rada, od izuzetne je važnosti da prilikom narudžbe već imate jasno definisanu i dobro promišljenu specifikaciju rada.

Idi na pitanja

13. Šta je implicitna promena specifikacije?
U praksi ima slučajeva da naručilac dobije deo rada koji u potpunosti zadovoljava inicijalnu specifikaciju, ali naknadnim primedbama faktički pokušava da prećutno izdejstvuje promenu specifikacije i da dobije tekst koji se bitno razlikuje od naručene specifikacije rada. To će se smatrati implicitnom promenom specifikacije i u tom slučaju važiće ista pravila kao i u slučaju eksplicitne promene specifikacije naručenog rada.

Idi na pitanja

14. Šta ako naknadno tražim promenu roka izrade?
Cena koju ste dobili i prihvatili data je s obzirom na rok izrade koji ste naveli u inicijalnoj specifikaciji kada ste naručili rad. Naknadno skraćivanje roka može značiti da, s obzirom na obaveze koje već imamo, uopšte i ne možemo ispuniti specifikaciju rada u novom roku. U slučaju da možemo, to će uvek značiti i značajno višu cenu izrade. Ako naručite rad bez određenog roka izrade a naknadno zahtevate da se ispoštuje neki striktan rok, računajte da će to značiti uvećanje cene za najmanje 50%. Zato je najbolje da, već u trenutku naručivanja, imate jasno definisan rok i da ga precizno navedete u specifikaciji. Nemojte ni, bez preke potrebe, zadavati suviše kratak rok završetka rada, jer to će samo prouzrokovati potpuno bespotrebno poskupljenje izrade.

Idi na pitanja

15. Na koji način mogu da vam uplatim novac?
Novac možete uplaćivati na račun ili, ako vam je hitno, Post Net uputnicom sa bilo koje pošte. Imajte na umu da je za podizanje novca poslatog Post Net uputnicom neophodno da znamo ime i prezime pošiljaoca. Novac se smatra uplaćenim tek po obaveštenju banke da je "legao" na račun ili po prijemu novca Post Netom.

Idi na pitanja

16. U kom obliku ćete mi dostaviti rad?
Završna verzija rada dostavlja se u uobičajenoj formi dokumenata za naručenu vrstu rada (DOC, DOCX, PPT i sl). Draft međuverzije se dostavljaju u PDF formatu sa žigom.

Idi na pitanja

17. Da li možete napisati rad na apsolutno svaku temu iz oblasti koje pokrivate?
Možemo stručno "pokriti" većinu tema iz navedenih oblasti, pa čak i iz nekih drugih. Postoji mogućnost da trenutno nemamo eksperta koji bi se mogao u datom roku prihvatiti pisanja rada, o čemu ćemo vas promptno obavestiti. Svaki rad čiju izradu prihvatimo možemo kvalitetno završiti u dogovorenom obimu i roku.

Idi na pitanja